България
    |         |         |    
Header imageНови възможности за жените!
Дайте възможност за развитие на жените, променете света!

Avon е основана през 1886 г. с идеята да осигури нови възможности на жените. 126 години по-късно, Аvon представя продукт, посветен на световната кауза за защита правата на жените - Гривна „Нови възможности за жените”.
Основният й елемент е знакът за безкрайност, който символизира бъдеще без ограничения за жените по цял свят.

Всички постъпления от продажбите на гривната ще бъдат превеждани към специално създадения от AVON Фонд „Нови възможности за жените”.  Към първите 500,000 долара, набрани от продажби на гривната, Фондация Avon ще добави още 500,000 долара и така средствата в размер на 1 милион долара ще бъдат дарени на Доверителния фонд за предотвратяване насилието срещу жените, създаден и управляван от UNIFEM (Организация за развитие на жените към ООН). Следващите приходи от продажбите на гривната ще финансират други световни и локални програми, които подкрепят идеята за спиране на насилието, което ограничава възможностите за образование, икономически и социален напредък и застрашава здравето на жените по цял свят.