България
    |         |         |    
 
Ейвън – член на Българската асоциация за директни продажби

Още със създаването на Ейвън, основателят й Дейвид Макконъл поставя визията, която компанията да следва: “Да бъдем компанията, която най-добре разбира жените по цял свят и удовлетворява тяхната нужда от качествени продукти, обслужване и самоизява”. Ейвън направи още една крачка напред в полза на своите Клиенти и Представители, като прие Кодекс за етично поведение в областта на директните продажби.

Кодексът съдържа основни етични норми за поведение в компаниите, извършващи директни продажби и техните търговци.

Всеки член на Асоциацията се задължава да следва Кодекса.

Членове на БАДП са : Аквасорс, Вижън Интернешънъл Груп, Ейвън, Орифлейм, Форевър Ливинг Продуктс, Роялс Сейлс Интернешънъл.

Какво представлява БАДП?

Българската асоциация за директни продажби е сдружение с нестопанска цел, което си поставя три основни цели
:
• да създава и утвърждава положителен облик на директните продажби в България
• да повишава професионализма в директните продажби
• да защитава интересите на клиентите и на своите членове.

Асоциацията беше учредена през 2004 година. Неин председател е управляващият директор на “Аквасорс” Лилияна Куцарова.

На 10 май 2005 г. БАДП става член на Европейската Федерация на Асоциациите за директни продажби (FEDSA), в която членуват над 25 държави. Като условие за членство в тази престижна организация, всички компании трябва да приемат и да се съгласят да спазват Кодекса за поведение в директните продажби.

Какво представлява Кодексът?

Кодексът е разделен на две части – едната обхваща правила за поведение на Търговците, извършващи директни продажби към Потребителите, а другата – правила за поведение между самите търговци и между фирмите, извършващи директни продажби. Кодексът съдържа правила, които не са описани в българските закони и които ние си поставяме сами, за да защитим максимално вас – нашите Представители и нашите Клиенти. Така, ние сме убедени, че ще спечелим още повече доверието на потребителите и ще допринесем за подобряването на имиджа на директните продажби в България. Милиони наши колеги от различни държави и континенти спазват същите правила на етично поведение и затова ние в Ейвън можем да се похвалим с високи стандарти на обслужване и етично поведение, които ни отличават от някои фирми за директни продажби, които нашите клиенти свързват с т.нар. “пирамиди”.

Кодекс за поведение към потребителите

(съкратена версия на Кодекса)

1. Забранени дейности

Търговците, извършващи директни продажби не трябва да използват подвеждащи, измамни или нечестни търговски похвати.

2. Идентификация и демонстрация

В началото на контакта с потребителя, търговецът трябва да представи себе си и търговското си дружество и да обясни целта на срещата. Преди приключване на продажбата, търговците трябва да обяснят и/или да направят демонстрация на продукта, както и да предоставят следната информация: данни за търговското дружество, основни характеристики на предлагания продукт, цената на продуктите с всички включени данъци, разходи за доставка, ако има такива, условията на плащане, право на отказ или отмяна. Информацията трябва да бъде ясна и разбираема и да съблюдава принципите на честност при търговските сделки.

3. Отговори на въпроси

Търговците, извършващи директни продажби трябва да дават точни и разбираеми отговори на всички въпроси, задавани от клиентите относно продукта и офертата.

4. Сравнение и оклеветяване

Търговските дружества и търговците не трябва да отправят неверни твърдения за други търговски дружества или за техните продукти, както и да се възползват по нечестен начин от доброто име и търговската марка на друго дружество.

5. Уважаване на правото на лично спокойствие

Личните контакти или контактите по телефона и електронната поща трябва да се извършват по приемлив начин и в разумно време, така че клиентът да не бъде обезпокояван. Търговецът трябва да преустанови демонстрацията или търговското представяне при молба от страна на потребителя.

6. Честност

Търговците не трябва да злоупотребяват с доверието на клиентите, трябва да отчитат липсата на търговски опит у клиента и да не се възползват от възрастта, здравословното състояние, липсата на разбиране или езикови познания у потребителя.

7. Изпълнение на поръчките

Всяка поръчка трябва да бъде изпълнявана възможно най-бързо, но не по-късно от 30 дни от деня, следващ деня на поръчката. Потребителят трябва да бъде информиран ако компанията или търговецът не е в състояние да изпълни своите задължения поради това, че продуктът не е в наличност.

Кодекс за поведение между търговските дружества и търговците, извършващи директни продажби

(съкратена версия на Кодекса)

1. Набиране на лица

Търговските дружества, извършващи директни продажби и търговците, извършващи директни продажби, се ангажират да не използват подвеждащи, измамни и нечестни практики за набиране на лица за работа в дистрибуторските им мрежи.

2. Бизнес информация

Информацията, предоставена от търговските дружества на техните търговци относно възможностите и техните права, задължения, обичайни разходи и разноски, трябва да бъде точна и пълна. Търговските дружества не трябва да подвеждат търговците или да дават обещания, които не могат да бъдат изпълнени.

3. Приходи

Приходите на търговеца, извършващ директни продажби следва да се определят (освен фиксираните плащания), и от собствените му продажби на потребителите и от продажбите, осъществени от други търговци, извършващи директни продажби, към които той има отговорности за подкрепа и мотивация.

4. Договорни отношения

Търговските дружества и търговците, извършващи директни продажби, не трябва да злоупотребяват с личния, обществения и интелектуалния живот или емоциите на търговеца, извършващ директни продажби, като го експлоатират по този начин.

5. Такси

Търговските дружества и търговците не трябва да изискват от други търговци, извършващи директни продажби, да поемат неразумно високи встъпителни вноски, такси за обучение, такси за франчайз, такси за промоционални материали и други такси, свързани единствено с правото за участие в бизнеса.


Отпечатай